Ekslibris biblos

                    PRIPRAVA e-knjig

                                    ZA DISTRIBUCIJO IN PRODAJO NA BIBLOSU

Ste napisali knjigo ampak so stroški tiska preveliki? Ne skrbite, še vedno lahko pridete do bralcev. Ekslibris

ponuja rešitev priprave e-knjige (epub) za Biblos. Poglej knjige.

Vse e- knjige opremimo s CIP zapisom, oddamo obvezni izvod v NUK ter pripravimo digitalni format (epub) primerne za disitribucijo ter knjižnično izposojo na Biblosu.

biblos

Ekslibris knjige na Biblosu

p.png

Osnovna cena zvočnega oglasa znaša 150 eur

na: urednistvo@ekslibris.si in posredovali vam bomo ponudbo.

do 150 strani 490

p.png

                    PRIPRAVA zvočnih knjig

                                     ZA DISTRIBUCIJO IN IZPOSOJO NA AUDIBOOK-U

audibook
zvocni oglas
Ekslibris audibook
Ekslibris audibook
Spalnik na koncu sveta
Pollick

Avtor: Matej Pollick

Novost založbe Ekslibris je tu, priprava zvočnih knjig za knjižnično distribucijo na Audibook.si. Tudi zvočne knjige opremimo s CIP zapisom, oddamo obvezni izvod v NUK in pripravimo zvočne formate primerne za disitribucijo ter knjižnično izposojo. Ker pa za vsako uspešno knjigo stoji uspešen interpretator vaših besedil, bo edicije Ekslibris brala diplomirana igralka Tina Resman.

Cena slikanice: že od 370€

Cena pesniške zbirke: že od 550€

Cena za roman: že od 750€

p.png

Cene zvočnih knjig so odvisne od obsega

in zahtevnosti, zato nam vaše rokopise prosim pošljite

na: urednistvo@ekslibris.si in posredovali vam bomo ponudbo.